مقالات و پایان نامه ها

سیر تاریخی ازدواج-ازدواج در دیدگاه‌های جامعه‌شناختی

ازدواج ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تفاوتهای فردی در دلبستگی بین اشخاص -تأثير خانواده بر نسل‌هاي آينده

تفاوتهای فردی در دلبستگی بین اشخاص تحقیقات اولیه , در بررسی دلبستگی زوجین , بیشتر بر جستجوی رابطه سبک دلبستگی و ارزیابی کیفیت روابط متمرکز بودند. این پژوهشها نشان دادند که سبک دلبستگی بر گستره ای از رفتارها که در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه سن ازدواج با رضایتمندی زناشویی

رابطه سن ازدواج با رضایتمندی زناشویی خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت وبهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران اینده جامعه دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی Read more…

By 92, ago